ODS Šumperk
ODS Šumperk ODS Šumperk

10 priorit pro Šumperk

10 priorit ODS Šumperk pro fungující město

Rodina a tradice

Vzdělávání dětí, rozmanité akce pro rodiny, péče o seniory.

Infrastruktura

Oprava silnic a chodníků, odmítnutí unáhleného řešení v oblasti vody, lepší koordinace semaforů, rychlejší přestavba autobusového nádraží, vyřešení kritické situace parkování, důslednější údržba.

Územní plánování

Reálné plánování územního plánu, zavedení odboru městského architekta, odblokování bytové výstavby pro soukromou sféru, investice do městského bydlení společně se státem

Řízení financí města

Reálný investiční rozpočet, důsledné řízení investičních projektů, efektivní vynakládání prostředků města

Bezpečnost

Důslednější kontrola činnosti městské policie, efektivnější nábor strážníků

Kultura

Zavedení menších pravidelných festivalů a akcí pro rodiny, rozvoj prestiže divadla, navrácení úrovně Vánočním trhům a dalším tradičním akcím.

Sport

Podpora sportu mládeže, funkční infrastruktura pro sport, stavba víceučelové tělocvičny v areálu Tyršova stadionu, vytvoření prestižní atletické pravidelné akce spojené s historií města.

Veřejný prostor

Čistý veřejný prostor, více venkovních sáčků pro psi, vyšší bezpečnost a komfort parků, obnova mobiliáře, stavba venkovních workoutových hřišť, revitalizace sídlišť.

Temenice

Celková revitalizace a více investic do Temenice jako plnohodnotné části Šumperka!

Útulek

Zavedení prioritně psího a následně dalších útulků