ODS Šumperk
ODS Šumperk ODS Šumperk

Jaromír Mikulenka

Rozpočet půl miliardy ročně je třeba uřídit

Jaké jsou Vaše PRIORITY do komunálních voleb?

Finance města a sport.  Chci se zasadit o lepší  finanční řízení města. Šumperk, přesto, že jde o relativně malé město, má roční rozpočet 600 milionů korun. Takový rozpočet je třeba řídit precizně a sladit jeho finanční toky, aby nevznikaly nadbytečné náklady. Mojí druhou prioritou je sport, protože si myslím, že Šumperk má velkou sportovní historii a bylo by dobré na ni navázat

CO A JAK konkrétně byste udělal?

V prvé řadě je potřeba lépe sladit přípravu investičních akcí s jejich financováním. Město má nějaký aparát s určitou kapacitou. Není proto vhodné se pouštět do několika velkých investic zároveň, které se pak těžko řídí. Prvním krokem by měla být lepší příprava akcí, aby se daly uřídit. S tím souvisí i zavedení důslednější finanční, ale i odborné kontroly u investičních akcí, s využitím lidí z města i odborných konzultantů z venku. Další věcí, která s prováděním souvisí je lepší komunikace mezi městem a jím vlastněnými společnostmi, zejména PMŠ. Například loni město čerpalo velký úvěr, ze kterého platí úroky a sloužil k navýšení základního jmění PMŠ. Společnost ho měla primárně použít na rekonstrukci bazénu, ale její začátek je stále v nedohlednu. V oblasti sportu bych byl pro větší investice do sportu, zejména v oblasti podpory mládeže a zajištění kvalitní infrastruktury pro sport. Chtěl bych se zejména zasadit o dvě věci, které by byly přínosem pro město.  Jednou je stavba víceúčelové tělocvičny, nejlépe v areálu Tyršova stadionu, která v Šumperku chybí a ve které by se mohly odehrávat i ligové zápasy v míčových sportech. Druhou je zavedení tradice každoroční sportovní soutěže, která by zvýšila prestiž města.

Jaké jsou Vaše ZKUŠENOSTI v této oblasti?

Přes 20 let se zabývám finančím řízením a správou obchodních společností. Ačkoliv soukromá a veřejná správa jsou jiné oblasti, platí zde, zejména ve financích, stejné principy, úspornosti a hospodárnosti. Pracoval jsem jako krizový manažer mnoha společností, konkrétně v Šumperku jsem se podílel na revitalizaci areálu Obchodního korza a jeho přeměně na středisko obchodu,
zábavy a služeb. Působím také v orgánech městem vlastněných společností, například v Šumperských sportovních areálech nebo Divadle Šumperk. Mimo to pracuji 12 let jako člen Finančního výboru zastupitelstva.