ODS Šumperk
ODS Šumperk ODS Šumperk

Michal Slavík

V Temenici se postaví nevkusný parkovací dům a tím si město na další roky odškrtne, že se do ní investovalo

Jaké jsou Vaše PRIORITY do komunálních voleb? 

Moje priority jsou  tři. Temenice, veřejný prostor a městská policie. I když se to nezdá, tato témata spolu velmi úzce souvisejí. Temenice má největší koncentraci obyvatel v Šumperku, žije zde významná část Šumperanů, ale pozornost a investice, které jí věnuje město, tomu absolutně neodpovídá. Na to nejsou potřeba složité studie, ale stačí se těmi místy projít. Přitom není pravda, že Temenice je nějaké ghetto, jak se často říká, žijí tam v drtivé většině normální slušní lidé, kteří tam chtějí bydlet, nakupovat, trávit svůj volný čas a mít klid. Není také pravdou, že sídliště musí být nutně nevkusná, na spoustě příkladů je vidět, že sídliště mohou být i velmi hezká. S tím souvisí mé druhé téma, veřejný prostor. Nejde jen o parky, ale o lavičky a další mobiliář v celém městě a další drobné prvky, které ale dělají celek. Běžně vidíme neuklizené chodníky a parky s neposekanou trávou nebo rozbitými lavičkami, koši, sochami nebo jinými okrasnými prvky. Tím navazuji na moje třetí téma a tím je městská policie. Je potřeba dle mého změnit fungování městské policie, aby opravdu plnila svoji původní roli, což dneska podle mně nesplňuje.

CO A JAK konkrétně byste to udělal? 

Do Temenice je potřeba mnohem více investovat a to nejenom položkou v rozpočtu města, ale hlavně energií a iniciativou, aby se nestalo to, že se tady postaví nevkusný parkovací dům a odškrtne se, že v Temenic bylo zainvestováno. Je potřeba ve vedení města udělat vizi, jak má Temenice vypadat za několik let a začít ji plnit. To by měli rozhodovat nejenom ekonomové, ale i architekti a nejlépe lidé, kteří k místu mají nějaký vztah. Ohledně veřejného prostoru bych zavedl funkci městského architekta, který kromě toho kolik co stojí, se bude ohlížet, aby spolu vše ladilo a bylo vkusné. Více bych se zaměřil na důslednost oprav a údržby veřejných prostranství na sídlištích. To nejsou velké rozpočtové položky, ale chce to pravidelnost a opět snahu. Kromě toho bych posílil hlídání parků a dalších  míst, která mají sloužit k odpočinku, ale dnes se tam každý málem bojí vkročit a aby vandalové neměli tak jednoduché ničit jejich vybavení.

Jaké jsou Vaše ZKUŠENOSTI v této oblasti? 

Jsem živnostník, ale pracoval jsem i ve veřejné sféře. V Temenici žiji přes 30 let, vyrůstal jsem tady a denně jí chodím, takže vím, co je tady potřeba udělat. Ne od stolu, ale přímo na místě a od lidí, kteří tady bydlí a kterým záleží na svém okolí. To, že to tak je, jsem si ověřil mimo jiné , když jsem spoluorganizoval akci Oživme si sochy v šumperském městském lese, kam přišlo ve svém volném čase přes 15 lidí vyčistit sochy zničené vandaly.