ODS Šumperk
ODS Šumperk ODS Šumperk

Petr Krill

Rodina a tradice

Jaké jsou Vaše priority do komunálních voleb?

Mé priority jsou totožné s cíly, které máme ve volebním programu s tím, že kladu zvýšený důraz na péči o rodinu, která je základním článkem každé společnosti a kde si zasluhují významnější pozornosti senioři a děti. Služby pro seniory v našem městě jsou celkem na dobré úrovni a nabízejí rozmanitou škálu služeb. Co našim seniorům a jejich rodinám v Šumperku absolutně chybí, je zařízení, které by jim poskytovalo potřebnou sociální, ošetřovatelskou a paliativní péči. Tento problém znají všichni, kdo potřebovali takovou péči pro svého člena rodiny, o kterého se nedokázali vzhledem k jeho zdravotnímu stavu a svým možnostem postarat. Často „sehnali“ umístění až v zařízeních, která vzhledem k jejich umístění byla veřejnými dopravními prostředky pro navštěvování velmi komplikovaná.
Tedy, byla-li otázka na mou prioritu, pak je to vybudování takového zařízení nejpozději do konce volebního období, t.z. do roku 2022. Důvodem je i to, že vzhledem k nepříznivému demografickému vývoji bude potřebných míst přibývat. Dětí je čím dál méně a seniorů nad 65 let prudce přibývá (rok 2008 necelých 15%, letos 20%). Navíc by město mělo výrazněji podporovat aktivity podnikatelů, kteří pro seniory chtějí vybudovat důstojné bydlení na stáří. SENZION vybudovala firma SHM ve Velkých Losinách.

 

Co a jak konkrétně byste udělal?

Předně bych využil zájmu vedení Nemocnice Šumperk o realizaci tohoto záměru, který podpořili odkoupením budovy staré chirurgie, kde jsme již s tímto projektem počítali před 20 lety a dále jednali o možnosti konkrétní spolupráce při jeho realizaci a zajištění finančních prostředků, aby bylo možno co nejdříve realizaci zahájit.

Jaké jsou Vaše zkušenosti v této oblasti?

Myslím, že mám dostatek zkušeností osobních i odborných, které jsem získal svou praxí v průmyslu a hlavně pak z období působení ve funkci starosty Šumperka nebo poslance Parlamentu ČR. Vím, že realizace nebude jednoduchá, ale věřím, že pro naše starší spoluobčany a nejen je, stojí za to do toho jít.