ODS Šumperk
ODS Šumperk ODS Šumperk

Program

Program ODS Šumperk pro fungující město

Rodina a tradice

Naší prioritou číslo jedna téma rodiny a tradice. V dnešním zrychleném světě se nám zdá, že tato témata bývají upozaděna a ODS jako konzervativní strana s tím nesouhlasí. Tradiční rodina zde měla, má a musí mít nezastupitelné místo. Město v tomto tématu má omezené pravomoci, ale i v rámci svých možností má v tomto vliv a může rodinu a tradice podporovat.

Vzdělávání dětí
Zatímco středí školy spadají pod kraj, základní školy spadají pod město. Chceme zajistit kvalitní předškolní a školní vzdělání formou kontroly kvality vyučujících. Od nich to vše začíná a odvíjí se kvalita výuky. Dále jsme proti trendu navyšování kapacity tříd. Platí přímá úměra, čím více žáků, tím menší pozornost na každého z nich v omezeném čase. Chceme více propojit vzdělávání s praxí, již na tomto stupni, například posílením technického vzdělávání, exkurzí ve firmách, přednášek lidí z praxe nebo pracovních dílen. Velmi důležitá je taky prevence a řešení šikany, což je sice tichý, ale vážný problém.

Rozmanité akce pro rodiny
Velkolepé akce typu Blues Alive nebo Mezinárodní folklórní festival jsou dobře pro reklamu města, ale lidé by více ocenili více menších akcí pro rodiny. Ty chceme znovu zavést a podpořit veškeré aktivity v rámci komunit, sousedství a dalších. Velkým negativem jsou například Vánoční trhy na Točáku, které bývaly hezkou akcí pro rodiny a několik let jde o akci úplně jiného typu.

Péče o seniory
Služby pro seniory v našem městě jsou celkem na dobré úrovni a nabízejí rozmanitou škálu služeb. Co našim seniorům a jejich rodinám v Šumperku absolutně chybí, je zařízení, které by jim poskytovalo potřebnou sociální, ošetřovatelskou a paliativní péči. Tento problém znají všichni, kdo potřebovali takovou péči pro svého člena rodiny, o kterého se nedokázali vzhledem k jeho zdravotnímu stavu a svým možnostem postarat. Často „sehnali“ umístění až v zařízeních, která vzhledem k jejich umístění byla veřejnými dopravními prostředky pro navštěvování velmi komplikovaná. Konkrétně bychom chtěli vybudovat takovéto zařízení nejpozději do konce volebního období, t.z. do roku 2022. Důvodem je i to, že vzhledem k nepříznivému demografickému vývoji bude potřebných míst přibývat. Dětí je čím dál méně a seniorů nad 65 let prudce přibývá (rok 2008 necelých 15%, letos 20%). Navíc by město mělo výrazněji podporovat aktivity podnikatelů, kteří pro seniory chtějí vybudovat důstojné bydlení na stáří. SENZION vybudovala firma SHM ve Velkých Losinách.

Infrastruktura

 1. Oprava silnic a chodníků - Posílení oprav silnic a chodníků, lepší koordinace síťařů, aby se předešlo k násobným rekonstrukcím daného úseku, vyřešení nevhodné situace s kanály.
 2. Odmítnutí unáhleného řešení v oblasti vody - Zadání efektivní studie výhod jednotlivých řešení a prosazení kvalitního řešení bez časového spěchu.
 3. Lepší koordinace semaforů - Revize semaforů, jak silničních, tak pěších. Konkrétně prioritně na ulicích Jeremenkova, Lidická, Uničovská.
 4. Rychlejší přestavba autobusového nádraží - Urychlení a kultivace prostoru během rekonstrukce autobusového nádraží.
 5. Vyřešení kritické situace parkování - Vyřešení neudržitelné situace s parkováním, například využití nepoužívaných budov a protor.
 6. Důslednější údržba - Důslednější dohled nad údržbou komunikací.

Územní plánování

 1. Reálné plánování územního plánu - Územní plánování a urbanismus od lokálních odborníků, nikoliv od stolu na dálku.
 2. Zavedení odboru městského architekta - Odbor městského architekta, který by posuzoval nejen jednotlivé budovy, ale jejich estetiku jako celek.
 3. Odblokování bytové výstavby pro soukromou sféru - Odstraněním nesmyslných překážek nastartování bytové výstavby ze strany soukromníků.
 4. Investice do městského bydlení společně se státem - Sehnání financí a využívání titulů například pro mladé rodiny.

Řízení financí města

 1. Reálný investiční rozpočet - Místo megalomanských akcí, reálné a dlouhodobě zvládnutelné investice ze strany města.
 2. Důsledné řízení investičních projektů - Kontrola jak finanční, tak odborná, u investičních akcí.
 3. Efektivní vynakládání prostředků města - Lépe sladit čerpání investičních prostředků s investováním a eliminovat tak zbytečné plýtvání například z běžících nevyužitých úvěrů.

Bezpečnost

 1. Důslednější kontrola činnosti městské policie - Změna momentální situace, kdy městskou policii kontroluje pouze osoba starosty města.
 2. Efektivnější nábor strážníků - Zefektivnit nábor strážníků, například odstraněním nesmyslných bariér.

Kultura

 1. Zavedení menších pravidelných festivalů a akcí pro rodiny - Kromě velkolepých akcí velkého významu, které dělají reklamu městu, více menších akcí pro obyvatele.
 2. Rozvoj prestiže divadla - Posílení souboru divadla, rozšíření repertoáru her.
 3. Navrácení úrovně Vánočním trhům a dalším tradičním akcím - Změna organizace Vánočních trhů, aby odpovídali své důstojnosti.

Sport

 1. Podpora sportu mládeže - Větší investice do podporu sportu mládeže.
 2. Funkční infrastruktura pro sport - Urychlení rekonstrukce krytého bazénu, oprava stadionu a dalších staveb, důležitých pro sport.
 3. Stavba víceučelové tělocvičny v areálu Tyršova stadionu - Stavba víceúčelové tělocvičny moderního formátu na organizace meziměstských soutěží.
 4. Vytvoření prestižní atletické pravidelné akce spojené s historií města - Vytvoření každoroční prestižní soutěže v oblasti atletiky spojené s městem.

Veřejný prostor

 1. Čistý veřejný prostor - Větší důraz na úklid veřejného prostoru, například větší formou veřejně prospěšných prací a brigád pro mladé.
 2. Více venkovních sáčků pro psy - Větší rozšíření sáčků a košů pro majitele psů.
 3. Vyšší bezpečnost a komfort parků - Zvýšení bezpečnosti a celkového pocitu komfortu v parcích a navrácení jejich původního významu.
 4. Obnova mobiliáře - Obnova rozbitých laviček, košů, odpočívadel, výstavba pítek a dalších prvků.
 5. Stavba venkovních workoutových hřišť - Výstavba venkovních a zdarma použitelných workoutových hřišť.
 6. Revitalizace sídlišť - Celková revitalizace sídlišť, jak nám ukazují příklady jinde i sídliště mohou být hezká a komfortní.

Temenice

Celková revitalizace a více investic do Temenice jako plnohodnotné části Šumperka!

Temenice je část Šumperka s největší koncentrací obyvatel, ale na investicích a pozornosti to téměř nelze poznat. Bydlí tam obrovský počet obyvatel a rozhodně ne jen problémových, jak se s oblibou říká, ale hlavně normálních slušných lidí. A na to, kolik je tam lidí, tomu okolí, silnice, údržba, úklid, chodníky, investice a pozornost vedení města, neodpovídá. Komunikace, zeleň, úklid, mobiliář, bezpečnost, naprosto neúnosné parkování a další. To vše tvoří celkový nepříjemný pocit, který snižuje ceny nemovitostí a zhoršuje komfort. Temenice není žadné ghetto a může být hezkou částí Šumperka!

Útulek

Zavedení prioritně psího a následně dalších útulků

V současné situaci, kdy se psi nevlezou kapacitně do zábřežského útulku jsou vozeni téměř 100 kilometru daleko, je útulek, navíc při velikosti města Šumperk, potřeba. Chceme prosadit vytvoření útulku s koordinaci s Městskou policií, která odchyty provádí. Prioritně je reálné vytvořit psí útulek a následně snaha o další.