ODS Šumperk
ODS Šumperk ODS Šumperk

Roman Macek

Infrastruktura je klíčová pro fungování města

Jaké jsou Vaše PRIORITY do komunálních voleb?

Mé hlavní téma je infrastruktura. Aby se město mohlo rozvíjet a plnit své poslání i do budoucna, musí být kvalitní infrastrukturu s vizí jejího rozvoje. Bohužel toto v Šumperku v některých oblastech postrádám. Na to, jak je to velké a relativně bohaté město, má v této oblasti poměrně velké rezervy. Jedná se například o nedostatek parkovacích míst v centru a v sídlištích. Je také se potřeba podívat na velké plánované investiční projekty a ty rozdělané dotáhnout do zdárného konce. Realizace některých se neúměrně prodlužuje, některé bych upřednostnil na úkor jiných. V orgánech města i na úřadě mi pro tyto oblasti také chybí zkušení lidé z praxe. Vedle těchto hlavních témat mám i jedno osobní přání, a to je zřízení útulku pro opuštěná zvířata. Považuji za špatné, když město velikosti Šumperka jej doposud nemá!
 

CO A JAK konkrétně byste to udělal?

Jako první věc bych se podíval, jak město vypadá a co potřebuje nejdříve. Jednoznačně je nutné posílit investice do oprav silnic, propadlých kanálů a chodníků, včetně kontroly jejich následné údržby. Stávající a rozplánované investice je potřeba podrobit důsledné kontrole se stanovením jejich časových priorit. Také zeleň a její další rozvoj si zaslouží větší pozornost. Neudržované plochy a jejich čistota jsou první, které každý občan vidí, když se pohybuje městem. Další věcí, která otravuje denní život v čase dopravních špiček a dá se lehce vyřešit je nevhodně nastavení časování semaforů, zvlášť na některých křižovatkách. Velké téma je také parkování, které je, dovolím si tvrdit, v některých místech v kritickém stavu a je třeba akutně řešit. Řešením je jistě využití přilehlých volných ploch. Co se týče útulku, nejlepším řešením by bylo samozřejmě vybudovat pro více druhů zvířat, ale prioritou je vybudovat útulek psí, spolupracující s Městskou policií, která zajišťuje odchyt. V tuto chvíli se psi musí vozit neúměrně daleko.

Jaké jsou Vaše ZKUŠENOSTI v této oblasti?

Vybudoval jsem a působil v několika společnostech, které se právě infrastrukturou zabývají. V kontaktu s  veřejnou správou jsem již 25 let a mám již zkušenost s prácí v zastupitelstvu. Také jsem působil v odborných komisích, jako byla Energetická a Komise strategického rozvoje, výstavby a architektury Mám tak přehled tzv. obou stran a rád bych, aby se do orgánů města dostali odborníci s praxí, hlavně dobří technici a ekonomové.